Hun forteller om en mann med stor interesse og lidenskap for mynter og historie. Det hele startet i svært ung alder.

- Det startet i det små da Jo var grindgutt, og etter hvert økte bare interessen, minnes Tørum Sætre.

I forordet til auksjonsdokumentene til auksjonen i Oslo omtales en historie om Jo Sætre da han og farmora tok bussen inn til Trondheim. Da de kjørte den travle Munkegata inn mot Olavsstatuetten utbrøt Jo, som da var en liten gutt: - Her skulle det vært ei grind, farmor.

Farfars-arv

Den unge gutten med den store myntinteressen samlet mynter overalt, og han fikk også litt hjelp av farfaren.

- Han arvet en liten samling fra sin farfar, som var byfogd i Hammerfest. I den samlingen var det blant annet en del mynter fra Pomor-handelen med Russland, sier Anne-Kari Tørum Sætre.

Men det meste av den store samlingen har han skaffet seg selv. Med sin store historieinteresse passet det perfekt for Jo Sætre at hans første lærerjobb var på Orkdal Landsgymnas. De hadde norrønlinje, og det innebar at det var stort pensum både i historie og folkeminne, og dermed kunne Sætre la historieinteressen og myntinteressen gå hånd i hånd.

Lektoren Sætre har hatt tusenvis av historieelever. Mange av dem har fått se, og lære av, deler av hans store myntsamling.

- Jo brukte veldig ofte noen av myntene i undervisningen. Han var kreativ som lærer, sier Anne-Kari Tørum Sætre, som selv var kollega med sin mann ved Ole Vig videregående skole.

Stolt over samlingen

Etter at Jo Sætre fikk påvist kreft i bukspyttkjertelen 19. september i fjor, tok han selv kontroll over framtiden til sin unike myntsamling.

- Verken jeg eller noen av våre barn har arvet myntinteressen. Derfor tok han selv kontakt med Oslo Myntgalleri for at de skulle håndtere samlingen videre, sier Anne-Kari Tørum Sætre.

Da han den gangen ble spurt om det var trist å selge samlingen svarte han: «Jeg har hatt så stor glede av samlingen og jeg er så stolt over det jeg har fått til. Jeg har vært så engasjert fra første stund, så dette går helt greit».

Under hammeren

Lørdag 25. og søndag 26. november arrangerer Oslo Myntgalleri auksjonen ved Hotel Continental i Oslo. Da selges hele Sætres samling. Den mest spesielle mynten i samlingen er en norsk speciedaler fra 1765. Den skulle etter planen produseres i et opplag på 40.000, men grunnet tekniske problemer ved Kongsberg Myntverk ble det bare preget 1.000 stykker. I dag eksisterer det bare noen ti-talls speciedaler fra 1765.

Tørum Sætre er invitert til å overvære auksjonen i Oslo.

- Såfremt jeg er i form til det, så har jeg tenkt meg dit, sier Anne-Kari Tørum Sætre.