- Byer trenger flest mulig mennesker ut og inn av dører. Det er by. Vi får parkeringsanlegg under de nye byggene. Rema skal bygge butikk med vekt på lokal mat. Vi skal beholde dagens bygningsmasse som blir renovert. I tillegg kommer nybygg, sier Holten.

Vidar Andersen er regiondirektør for Rema sine butikker i Trøndelag utenom Trondheim og har store forventninger.

- Den nye Rema-butikken vil bidra med 50 millioner kroner i ny handel i Stjørdal. De andre Rema-butikkene vil bestå. Rema er glad for samarbeid med lokale aktører og er opptatt av å tenke sentrumsbutikker i et kompakt sentrum som Stjørdal.

Ole Robert Reitan var også med på presentasjonen.

- På tross av utfordringer opplever Rema fortsatt godt salg i Trøndelag. Vi etablerer ikke butikker uten tro på 60 millioner kroner i omsetning og forventer 70 millioner kroner av den nye butikken som vil bidra til ny handel i Stjørdal. Vi etablerer en kjapp, enkel og billig butikk som det blir lett å handle på, sier Reitan.

- Når er det planlagt byggestart?

- Målet er å starte arbeidet til våren. Vi regner en byggeperiode på 15 måneder. Dermed skulle alt ligge til rette for innflytting i løpet av høsten 2019. «Byporten» vil inneholde fem-seks butikker i tillegg til butikkene som driver i dag, sier Tormod Salberg i ForrBo.

- Utviklingen avhenger av boligmarkedet som er en avgjørende brikke. Vi er svært godt fornøyd med en god dialog med politikerne i Stjørdal som er fullt oppdatert på våre utviklingsplaner, sier Arild Holten.