– Hadde ikke pressen vært kritisk, så hadde de ikke gjort jobben sin