Vekter måtte tilkalle politi etter velkjent problem