«Fotløs» flypassasjer måtte tilbringe natten i arresten