Sjåføren på tungtransporten hadde falskt førerkort – anmeldt