Selv har Lillian vært engasjert i lokalpolitikken i mange år. Det gjelder også Merethe Strand Hamborg. Nå har begge takket nei til gjenvalg. Lillian har tatt utfordringen med å leve opp til fornyelse og foryngelse:

Kvinnelig kandidater

- Derfor har vi lett systematisk etter nye kvinnelige kandidater og funnet noen gode navn. Her i dag kan vi presentere Veronica Drivstuen og Fabiola Niyomukia. Hun kommer fra Burundi og har tatt utdannelse som revisor etter at hun kom til Norge.

En annen kandidat er Renate Bjørshol. Nominasjonskomitéen ønsker at alle disse tre kvinnene får en av de ti øverste plassene på lista før kommunevalget. Det har vært en stor glede å finne fram til gode damer, sier Lillian Solstad som understreker at nominasjonsmøtet er helt suverent med tanke på nominasjonsprosessen:

Partiet vil vokse

- Det gjelder både 1. plassen og de andre plassene. Men Ole Hermod Sandvik er vårt klare forslag. Nå har vi sørget for at han får godt og kompetent selskap. Høyre har i dag sju medlemmer i kommunestyret. Det er det samme som Senterpartiet.

Vår ambisjon er å vokse i Stjørdal. Med utgangspunkt i nasjonale trender er vi optimister. Vårt mål er at Høyre får flest stemmer blant de borgerlige partiene i Stjørdal, sier Lillian Solstad.

Stjørdal Høyre avvikler sitt nominasjonsmøte onsdag 5. november.