Foretaksregisteret kan registrere firmanavnet og dette gir enerett til det registrerte firmanavnet. Man får også enerett til å bruke foretaksnavnet som kjennetegn for varer og tjenester innenfor den virksomhet eller lignende virksomhet som foretaket opererer innenfor.

Registrering i foretaksregisteret gir ikke automatisk vern mot konkurrenters bruk av lignende foretaksnavn – dette spørsmålet under gis en skjønnsmessig behandling.

Ved varemerkeregistrering får man også vern for en grafisk utforming av navnet eller for en logo. Dette kan styrke vernet også for foretaksnavnet.

Varemerkeregistrering opp­nås ved å sende en søknad om beskyttelse i Norge eller i andre land – søknad sendes Patentstyret. Beskyttelse for EØS-land oppnås ved registreringssøknad til EUs varemerkemyndighet.

Ingen andre kan bruke varemerket når det er registrert. Retten dekker all bruk av varemerket og en slik ordning er sterkt å anbefale da foretaksnavneregisteret verken beskytter produktnavn, tjenestenavn, logoer eller annen grafisk utforming av navn.

Selv om man har et foretaksnavn og et varemerke så hindrer ikke det at noen andre tar i bruk navn som domenenavn på internett. Den som mener å ha rett til navnet må evt. klage til Domeneklagenemnda eller stevne misbrukeren.