– Vi velger å selge produkter fra de som er nærmest, ikke de som er størst