Kontroll på E6: Flere vogntog fikk ikke kjøre videre