Mandagens snittpris per kWh er 13,9 øre høyere enn søndag og 72,8 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på faktura for nettleien.

Maksprisen mandag på 1,19 kroner per kWh er mellom klokken 14 og 15. Den er 15,7 øre høyere enn søndag og 90,4 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,7 kroner.

Minsteprisen blir på 58,3 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten og er den laveste i landet.