Flere ville høre ekspertens tanker om sjøørreten, laksen og elveosen: – Viktige konklusjoner presentert