Distriktsleder Idar Ertsås i Trygg Trafikk Nord-Trøndelag vil presisere fire forhold før påsketrafikk og annen ferdsel langs våre veger summert i tre stikkord: Hastighet – rus – bruk av sikkerhetsutstyr – syklister.

- Trygg Trafikk er opptatt av trafikkanter. Vi har særlig fire forhold som trafikkantene må bite seg merke i. Gjør de det, blir faren for ulykker mindre, sier Ertsås og forklarer:

Vi kjører for fort

 • Vi kjører for fort.

 • Hastigheten må ned.

 • Ungdommer er spesielt utsatt.

- Hvorfor er de det?

Mange ungdommer er ikke klar over de fysiske lovene. De er i starten på sin tilværelse som bilister uten erfaringen til mer erfarne bilister. Derfor har ungdommene lettere for å ta sjanser. Her må de absolutt tenke seg om! De fysiske lovene er ubønnhørlige:

Konsekvensene av en ulykke er større jo større farten er. Fart er utløsende faktor for ulykker. Derfor – ta god tid! Start tidligere! En stressa sjåfør er ingen god sjåfør. Det gjelder å ha omtanke for hverandre i trafikken. Da kan det være greit å vente og heller slippe fram andre.

Rus

Punkt 2 gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand:

 • ”Venner av livet kjører rusfritt”.

 • Kampanje mot kjøring med rus.

- Vi nettopp startet kampanjen med dette navnet; ”Venner av livet kjører rusfritt”. Vi hadde en undersøkelse av videregående skoler i Steinkjer i samarbeid med kommunen og fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Det viste seg at mange ungdommer hadde kjørt med rus. Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg TSU har sammen med alle gode krefter og MA laget en kampanje for å få ned kjøring med rus.

- Hvordan blir denne kampanjen markedsført?

- Vi går ut og treffer ungdom! Spesielt er mye oppmerksomhet rettet mot russen. Det var oppstart på Steinkjer tirsdag 12. april. To uker senere kommer vi på besøk til Ole Vig vg skole; tirsdag 26. april. Det er en stor dag. Lys opp – aksjonen deltar. Vi får også besøk av Trygg Trafikk sentralt som sender min kollega fra Akershus; Unni Knutli. Siri Persheim Kola jobber sentralt i Trygg Trafikk. Hun deltar også denne dagen. Det er et program for alle videregående skoler i NT før 17. mai.

- Og når kommer kampanjen på besøk til Meråker?

- Meråker får besøk av Trygg Trafikk tirsdag 3. mai. Denne dagen blir det gitt omfattende informasjon i tillegg til en redningsøvelse etter en fjernstyrt kollisjon.

Sikkerhetsutstyr

Idar Ertsås er helt klar: - Mer bruk av sikkerhetsutstyr er avgjørende for å redusere antall trafikkulykker:

 • Bruk bilbelter og sørg for å sikre barn

 • Bilbelter begrenser skadene

 • Altfor mange blir hardt skadet fordi bilbelte ikke er brukt

 • Tenk på forhånd

 • For sent å tenke etterpå – bruk belte!

Han fortsetter: - I bil er det først og fremst bruk bilbelter og sikring av barn som er avgjørende. Det er viktig at folk har på seg bilbeltene som er i bilen. Er du først ut for et uhell, vil det begrenser skadene. Jeg henstiller på det sterkeste til å innarbeide gode vaner med bruk av belte. De som blir skadet bruker ofte ikke belte. Det er for sent å tenke etterpå at bilbeltet skulle ha vært brukt. Tenk på forhånd!

Syklister

 • Bruk hjelm!

Når det gjelder den utsatte gruppen av trafikkanter som er syklister, har vi en stor hjelpkampanje på gang. Den lanseres i disse dager. Hjelmbruk blant syklistene er en viktig sak. Altfor mange har trynet på sykkel og etterpå blitt klar over at skaden kunne ha vært betydelig redusert med bruk av hjelm. Etterpåklokskapen har begrenset verdi. All erfaring viser betydningen av tenk først – bruk hjelm! I trafikken kan det gi seg katastrofale følger dersom du ikke bruker hjelm, understreker Idar Ertsås.

Landsmøte i TT

- Denne uka har Trygg Trafikk landsmøte. Det er det årlige landsmøtet som følges opp av en landskonferanse om kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Jeg setter stor pris på kommunene i Nord-Trøndelag. For Alle kommunene i fylket er medlemmer i Trygg Trafikk. Vi i Nord-Trøndelag er eneste fylke med full oppslutning. Fylkeskommunen er medlemmer. I år er noen kommuner representert på landsmøtet. Kristin Laugtug fra Lys Opp-aksjonen er representant på landsmøtet. Fra fylkeskommunen stiller Edvard Øfsti som er leder av Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg.

Før påske

Det er med litt blandede følelser Idar Ertsås nærmer seg store høytider med stor biltrafikk og dermed større fare for alvorlige ulykker.

- Hva er ditt råd til bilistene før påske?

- Jeg ber alle ordne seg med god tid! Det gjelder å laste riktig slik at du som bilist ikke har tunge og løse ting i hatthylla. Sjekker DU det? Du må også sikre ungene som er med og sørge for at de også bruker belter. Du skal ikke kjøre fort. Dessuten er det viktig å tenke på den neste dagen i slike fridager og sørge for å kjøre klin edru.

En ting til

- Vis smidighet og hjelp hverandre! Ikke vis fingeren – det har ingen hensikt. La ikke barna få høre en masse dårlige beskrivelser av andre trafikkanter. Husk! De første inntrykkene er meget viktige.

Du er ditt barns første trafikklærer!

Det er en påskehilsen fra distriktsleder Idar Ertsås i Trygg Trafikk som gjentar: - Sørg for å ha god tid!