Kommunestyret vedtok en parsell som strider imot Nasjonal Transportplan. Det er helt meningsløst å legge en ringveg inn i et boligområde, men det har flertallet i Stjørdal kommunestyre vedtatt. Hvorfor stemmer politikerne imot sin egen overbevisning? Beboerne fikk inntrykk av at representantene ikke har kontroll over budsjetterte midler.

Representanten Gunnar Stenli (FrP) kjempet en iherdig kamp for beboerne og deres interesser. Han fikk klar støtte fra SV. Stenli foreslo en utsettelse av saken ved å opprette en tverrpolitisk komité ledet av ordfører Johan Arnt Elverum (Sp) som skal realisere parsell B. Men etter gruppemøter ble saken nedstemt 31 – 8 (Frp + SV). Elverum tok ikke invitten til å engasjere seg i denne saken.

Beboerne vil fortsette kampen mot rasering av boligområdet med å opprette en grunneierforening. Den vil engasjere advokat i den videre kampen.

Siste ord er ikke sagt i denne saken.