Statens vegvesen har inngått en 5 årig driftsavtale, en såkalt funksjonskontrakt med entreprenøren Mesta. I avtalen inngår brøyting, strøing, salting og sikring av åpne stikkrenner og kummer. Gjennom sommerhalvåret utfører personell fra Mesta maskinkosting, rydding og klipping av veiskuldre i en bredde på 4 meter langs mindre veier og maksimalt 6 meter langs E6 og E 14. Kantklipping utføres maskinelt og manuelt. Mesta sine folk må rydde gress manuelt rundt stolper og skilt.

Mesta har driftsavtale på vårt veinett året gjennom. På sterkt trafikkerte strekninger utføres maskinell kantklipp om natten. Mesta drifter også sanitæranleggene med daglig vask og rydding. Plener på rasteplasser skal også klippes og holdes i stand, sier byggeleder Jan Arve Westvik i Statens vegvesen som fordeler oppdragene til Mesta. Hos Mesta med base på havna i Stjørdal, er det Olav Kristiansen som delegerer arbeidet videre til Mestas ansatte.

Blant ansatte i Mesta som året rundt rydder langs veier og sikrer imøtekommende rasteplasser er Hallgeir Skolmli. Skolmli har flere års fartstid langs veiene og har som andre i firmaet hatt base på Haraldreina før havna ble ny base. Statens vegvesen har rasteplasser på Kvithamar (innlagt vann og kloakk med strøm og lys), Einang i Hegra, Flobergen i Flora med en mindre rasteplass. Nordkringen rasteplass. Nesvatnet i Åsen og Teveldalen i Meråker.  Statens vegvesen har også inngått avtaler med noen bensinstasjoner med såkalt veitoalett.

Byggeleder Jan Arve Westvik i Statens vegvesen på Stjørdal synes Mesta gjør en bra jobb langs veiene. Vedlikeholdsarbeidet som utføres er nødvendig for å opprettholde en god standard.

-Vi har gjennom flere år hatt Mesta med på vedlikehold og driftsavtaler og synes arbeidet utføres godt og etter fastsatt plan. Det er et betydelig arbeid med vedlikehold og drift som legges ned i løpet av et år. Sist vinter gikk blant annet mange stikkrenner tett på grunn av frost og is. Et arbeid som krever mye manuelt arbeid på linje med rydding av rask og søppel langs veiene, sier Westvik. Statens vegvesen skal nå asfaltere E6 langs Kvislabakken. Asfaltarbeid langs E 14 fra brannstasjonen til Mindes hus gjennomføres også disse dagene.