De som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan fra 1. juli til 9. august avgi tidligstemme. Ønsker du å stemme så tidlig, må du ta kontakt med den kommunen du oppholder deg i for å få informasjon om når og hvor stemmegivning kan skje. Kommunene har ikke stemmegivning i alle valglokalene i denne perioden.

Slik fungerer ordningen:

  • Tidligstemme kan avgis i en hvilken som helst kommune fra 1. juli.

  • Du må ta kontakt med kommunen for å avtale tid for å stemme, eventuelt se kommunens hjemmesider for nærmere informasjon.

  • Tidlig i perioden kan det være at velgerne må bruke en stemmeseddel kun påført de registrerte partienes navn og uten kandidatnavn. Velgerne må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe de vil stemme på. Så snart de lokale stemmesedlene er klare, vil de bli brukt ved stemmegivningen. I enkelte kommuner er de lokale stemmesedlene klare allerede fra 1. juli.

  • Husk å ta med deg legitimasjon når du skal stemme.

Velgere som er bosatt i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen eller som oppholder seg midlertidig i utlandet, kan også stemme fra 1.juli. Velgere som er bosatt i utlandet, kan også forhåndsstemme i Norge eller stemme på valgdagen den 12. september dersom de heller ønsker det.Velgere som forhåndsstemmer i utlandet, kan gjøre dette fra fredag 1. juli til og med fredag 2. september 2011. På Svalbard bestemmer Sysselmannen når siste frist for å forhåndsstemme er.Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til riktig kommune innen valgdagen mandag 12. september kl. 21.00 med normal postgang.Alle velgere må huske å ta med seg legitimasjon når de skal stemme i utlandet.

Mer informasjon om hvor og hvordan man stemmer utenriks finnes på www.valg.no.

Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Kommunene bestemmer åpningstider og i hvilke lokaler stemmegivningen skal foregå, for eksempel rådhus, servicetorg og bibliotek. Det er mulig å forhåndsstemme fram til og med fredag 9. september.

Mer informasjon om valget finner du på www.valg.no.