​Bakgrunnen for den digitale postgangen er Regjeringens digitaliseringsstrategi og Stortingets vedtak om endringer i lovverket som gjør digital kommunikasjon til hovedregel når kommunen skal kommunisere med innbyggere og næringsdrivende.

Stjørdal kommune jobber aktivt med å digitalisere sine tjenester. Dette er et ledd kommuen sin strategi om bedre service og raskere svar til innbyggerne og et viktig ledd i prosessen for døgnåpen kommune.

Det er kommunen sin målsetting at digital utsending av post vil gi bedre service til innbyggere, næringsliv og andre virksomheter gjennom økt elektronisk samhandling.  Digitale forsendelser gjør at mottakeren får svaret raskere og at dokumenter er tilgjengelig uavhengig av åpningstid.

Hvis du leser posten i din meldingsboks i Altinn vil den ikke bli sendt på annen måte. Hvis du derimot ikke har lest posten elektronisk i løpet av en viss tid, vil brevet bli skrevet ut og sendt deg via Posten, melder Stjørdal kommune på sine nettsider

Hvordan og hvor får jeg lest min post fra kommunen?

Hva med post til firma og frivillige lag og foreninger?