Her har vi samlet det viktigste du må kjenne til før du skal fiske i ferskvann. Det kan være lokale unntak fra noen av bestemmelsene, oppsummeringen er derfor ikke uttømmende.

Ved fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye må du huske:

  • at det kun er tillatt å fiske med stang og håndsnøre. Nasjonale forskrifter gir utfyllende regler om redskapbruk. I vassdrag er det kun tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue som agn.

  • å gjøre deg kjent med fisketiden og andre fiskeregler som gjelder for hvert enkelte vassdrag.

  • at fiskestarten i de fleste vassdragene er blitt utsatt til 15. juni eller senere på grunn av en stadig minkende andel av stor, tidlig, vandrende laks. I en del vassdrag med store bestander er det imidlertid tillatt å starte fisket tidligere.

  • å kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren.

  • at det ikke er tillatt å rykke fisk, og at det i forbindelse med dette er innført bestemmelser om krokstørrelse (enkeltkrok maks 15 mm avstand mellom krokstamme og krokspiss og dobbel/trippelkrok maks. 13 mm).

  • at det skal løses fiskeravgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye.

Ved fiske etter innlandsfisk, må du huske:

  • at det ikke er tillatt å bruke gift, sprengstoff, elektrisk strøm, skytevåpen (unntatt for fangst av gjedde), lyster eller lignende redskap, eller kunstig lys (unntatt for ål- og krepsefangst). Utover dette finnes det ikke generelle bestemmelser om redskapsbruk og fisketid, unntatt for kreps og elvemusling. Det er gitt lokale fiskeregler mange plasser (for eksempel i vassdrag med storørret).

  • at fiske etter innlandsfisk i vassdrag, hvor det også går opp laks, sjøørret eller sjørøye, i utgangspunktet følger de samme reglene som gjelder for fangst av disse artene. I enkelte tilfeller er det gitt forskrifter med særskilte bestemmelser om fiske etter innlandsfisk i disse vassdragene.

  • å kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren.