Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har fordelt nærmere 13,7 millioner kroner for 2012 til rusarbeidet.

Rundt halvparten av kommunene har søkt.

Dette er siste året i den såkalte opptrappingsplanen for rus, et program som startet opp i 2007. Dette er et statlig prosjekt med mål om å redusere de negative konsekvensene av rusmiddelmisbruk.

I år søkte rundt halvparten av kommunene Fylkesmannen om penger.

Tildelingene er noe lavere  i år sammenlignet med 2011. Nærmere  13,7 millioner kroner er tildelt i år.