Torsdagens snittpris per kWh er 8,4 øre høyere enn onsdag og 1,036 kroner høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Maksprisen torsdag på 2,3 kroner per kWh er mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 34,01 øre høyere enn onsdag og 1,34 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 3,083 kroner.

Minsteprisen blir på 1,11 kroner per kWh mellom klokken 23 og 00.