Berging av vogntog førte til omkjøring på E6

foto