E6-tunnel var stengt i over syv timer etter trafikkuhell. Nå er den åpen for trafikk igjen

foto