Mandag morgen melder Nidaros og Trønder-Avisa at 34 nye personer skal være smittet av koronaviruset i Trondheim og at kommunen nå vil ty til strengere tiltak.

Indisk mutasjon

Til avisa sier kommunikasjonssjef Harry Tiller at smittesporingen er under hardt press og at det i tillegg skal være mistanke om indisk virusmutasjon.

- Situasjonen er alvorlig. Den er omfattende, fordi smitten sprer seg så fort at vi ikke greier å smittespore på samme måte som før. Vi finner ikke individet man er smittet av. De nye smittede som kommer inn nå har så mange kontakter rundt seg at vi ikke greier å spore hvem personen er smittet av, sier Tiller.

Smittesporingssituasjonen kombinert med mistanke om indisk virusmutasjon, fører til at kommunen nå har behov for strengere koronatiltak.

- Det er sammenfallende med at vi har mistanke om at det befinner seg indisk mutert virus i Trondheim. Det gjør at vi foreslår ytterligere tiltak, forklarer han videre.

Påvist mutasjon i Værnesregionen

Stjørdals-Nytt tok mandag kontakt med kommuneoverlegene, Leif Edvard Muruvik Vonen, som forklarer at det er påvist mutasjon også i Værnesregionen men at det ikke skal være mistanke om indisk mutasjon foreløpig.

- St. Olav sjekker mutasjoner fortløpende, men det tar flere dager for å få svar. Hittil har vi bare britisk, forklarer han.

Dette betyr at det per dags dato ikke er mistanke eller er påvist indisk mutasjon i vår region, selv om det er tydelig at smitten sper seg raskt også her.

Mer smittsom

FHI mener det er middels til høy risiko for at den indiske varianten blir den dominerende i Norge i tiden fremover.

- Vi er bekymret for den indiske virusmutasjonen og andre mutasjoner av koronaviruset i Norge. Vi må følge nøye med på dette, sier statssekretær Saliba Andras Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet i en uttalelse til NTB i helgen.

Ifølge FHI er den indiske virusmutasjonen trolig mer smittsom enn den britiske, som dominerer i Norge i dag. Det skal imidlertid ikke være noen holdepunkt for at den kan gi mer alvorlig sykdom.