Da Stjørdals-Nytt besøker Holm, sitter han ved hytta si på Vikhammer og skuer utover omgivelsene. På nedsiden av hytta har han sandstrand og sjøutsikt, på oversiden en kornåker, som er forvandlet til en byggeplass som til slutt skal bli 800 leiligheter til 2000 nye innbyggere.

Holm er utdannet barnevernspedagog og har skrevet om gatebarna i Oslo, fotballbok sammen med Drillo samt flere lærebøker. Siden 1987 har han jobbet som journalist og faglitterær forfatter. Han har blant annet vært med på å vinne Fagbokforlagets forlagspris.

Nå er det imidlertid et nytt prosjekt som opptar ham, nemlig nedbyggingen av matjorda som skal erstattes av gigantblokker på Malviks beste matjord. Forresten, ble det nevnt at det også bygges på marin leire, kanskje også kvikkleire?

Restaurantgate på Vikhammer

Det er flere spørsmål hytteeieren stiller seg i akkurat denne saken. For i tillegg til planer om flere blokker er det også lagt frem forslag om en miljøgate, eller næringsgate, som skal gå langs Malvikvegen, på oversiden av blokkene.

– En berlinmur mot sjøen, kaller Holm det.

Holm har nylig mottatt en e-post fra næringssjefen i Malvik kommune om at de ikke vet hvilke næringer som vil innta Vikhammer. Næringssjefen i kommunen skriver:

«Dessverre kan jeg ikke hjelpe deg med hvilke konkrete virksomheter som ev. planlegges i næringslokalene innenfor planområdet du spør om. Det spørsmålet bør nok rettes til utbygger og/eller megler, da dette ikke er noe jeg har kjennskap til. På generelt grunnlag kan jeg opplyse om at de forespørsler og henvendelser som når meg vedrørende næringslokaler i Malvik, veldig ofte omhandler lokaler for typisk tjenesteytende næring som kafé og restaurantdrift, kiosk, mindre kontorarealer og lignende.»

– For meg virker det ganske merkelig at kommunen ikke har oversikt over hva slags næringer det er snakk om, sier Holm og fortsetter:

– Videre at det de ser for seg er kafeer, restauranter og en kiosk. Det bor tross alt over seks tusen mennesker i området fra før, og at 2000 mennesker i tillegg skal revolusjonere næringslivet på Vikhammer, er ren utopi.

Det samme mente kona til den tidligere grunneieren i en høringsuttalelse i 2015: «Handelslekkasjen til Trondheim er vanskelig å gjøre noe med.»

– Det er jeg helt enig i, sier Holm.

– Logistikken, et stort problem

Videre retter Holm et kritisk blikk til hvordan kommunen planlegger å tilpasse resten av kommunens tjenester til 2000 nye innbyggere. Når kommunen ikke vet hvem som flytter inn, hvordan skal de da kunne tilpasse hjelpetiltak?

– Det kan gi utslag på både skole, barnehage, eldreomsorg, barnevernstjeneste og annet. Hvordan tenker kommunen å løse logistikken? spør Holm.

Sterk bekymring for konsekvenser

På Facebook har Holm opprettet den offentlige gruppen «Nei til blokker – bevar matjorda på Vikhammer». Hittil har gruppen 519 medlemmer, hvor blant annet flere naturorganisasjoner samt beboere i området har uttrykt støtte for å redde matjorda. Flere er også redde for hva som skjer med flere utbygginger på samme tid, E6, ny ungdomsskole og blokker på jordene.

En av beboerne som bor like ved det aktuelle området har blant annet skrevet følgende:

«Det rister godt i huset vårt når tungtransport passerer på Malvikvegen. Da Malvik vgs ble utbygd, var det konstant små jordskjelv, ting ramlet ned fra vegger og hyller, og trappen inne flyttet seg en cm ut fra veggen. Det er blitt et stort jordtrykk på en garasje, som ble enda verre da NTE gravde i sommer. Det kom ingen nabovarsel da vgs ble utbygd. Ingen tok ansvar for skadene på huset, fordi det ikke hadde vært gjort befaring verken før eller underveis. Etter tre runder med forsikringsselskap ga jeg opp.».

Samme person har også uttrykt at etter flere runder med maskiner langs vegen frem til utbyggingsområdet på åkeren, har det nå blitt sprekk i grunnmuren. Nå er byggeprosessen kun på byggetrinn 1, og ennå har ikke bygging av den nye ungdomsskolen rett på andre siden av veien startet opp.

Stadige saksbehandlingsfeil

– Stadig gjøres det saksbehandlingsfeil, sier Holm før han videre forklarer:

– Vi har ikke mottatt nabovarsel for byggetrinn 1 på Øvre Vikhammer, den ble sendt til tilfeldige naboer. Naboen vår, med hytte én meter unna, fikk nabovarsel, men ikke vi. Nå har vi fått medhold i retten til å klage på byggetrinn 1, åtte måneder etter at byggingen ble iverksatt, presiserer han.

Dette er ikke den første stormen Holm står i. Tidlig på 1970-tallet var han boligokkupant i Trondheim og med på å stoppe den planlagte motorveien gjennom Bakklandet og Møllenberg. Han har sett at det går an å snu vedtak. Derfor kjemper han også for Vikhammer-jordene.

– Det er nesten utrolig at matjorda på Vikhammer blir erstattet av boligblokker i 2021. Det er som å gå baklengs inn i framtida, avslutter han.