- Gjennomsnittlig er sterkt undervurdert, sa helseminister Bent Høie da han gikk ned fra apparatet som målte vekt og kroppssammensetning. Da hadde han fått tilbakemeldingen om at alt så bra ut ved første øyekast, og det var helt som det burde være.

Det var en opplagt helseminister som først besøkte Stokkan ungdomsskole der UngHUNT pågår for tiden før Høie og hans følge tok turen til feltstasjonen i Kjøpmannsgata. Statsråden fikk gå gjennom de fleste postene i helseundersøkelsen og benyttet også anledningen til å sende ut en oppfordring til alle om å delta. For HUNT4 er viktig for nasjonen.

- Det aller viktigste er at vi får fantastisk mye kunnskap om helsen til folk, og materiale som kan brukes til forskning over hele verden i årene framover, sier Bent Høie.