Innherred Renovasjon har ansvaret for avfallstømmingen i alle disse kommunene, men like før jul oppsto det utfordringer. På sin egen hjemmeside skriver Innherred Renovasjon om dette.

- Innherred Renovasjon har for tiden noen utfordringer med vår underleverandør som tømmer avfallet for oss i kommunene Leksvik, Inderøy, Meråker, Selbu, Malvik og deler av Stjørdal. Dette har ført til uregelmessigheter i avfallstømmingen, noe Innherred Renovasjon beklager sterkt og jobber hardt med å rette opp slik at våre abonnenter ikke blir skadelidende. Flere abonnenter i de berørte kommunene opplever likevel nå at avfallet ikke blir tømt til rett tid. Det har oppstått for mange driftsforstyrrelser til at vi klarer å opprettholde normal tømmefrekvens, og det er svært beklagelig, skriver avfallsselskapet.

Uenigheter om forståelse av kontrakter er i følge Innherred Renovasjon det som har ført til problemene.

- Driftsforstyrrelsene skyldes uenigheter med underleverandør om forståelse av kontrakten, samt utfordringer med bemanning og utstyr. Kontrakten med Innherred Renovasjon sier imidlertid klart at leverandøren har ansvaret for at avfallet blir tømt uansett hindringer. Hvis vær og føre, problemer med utstyret eller andre forhold hindrer dem i å gjøre jobben sin enkelte dager, kreves det at de retter opp dette innen rimelig tid. Det er leverandøren selv som har ansvaret for å overholde HMS-krav for sine ansatte ved å benytte utstyr og kjøretøy som er tilstrekkelig for å utføre tjenesten uten fare for liv og helse. Hvis leverandøren unnlater å utføre tjenesten vil Innherred Renovasjon sette inn eget mannskap og utstyr for å få tømt avfallet. Vi ber om forståelse for at dette kan medføre forsinkelser, men vi gjør vårt ytterste for å unngå å belaste innbyggerne mer enn nødvendig. Avfallet vil bli tømt, men dessverre må en del abonnenter belage seg på noe ekstra ventetid, skriver Innherred Renovasjon om problemene på sin egen hjemmeside.