Her er 261 personer helt ledige ved utgangen av august, og det betyr hele 303 færre ledige sammenlignet med samme måned i fjor. Prosentvis er nedgangen på hele 54 prosent.

I juli var tallene 317 helt ledige, og hvis man sammenligner med februar i år sto hele 508 personer uten jobb. Augusttallene forteller at 2,1 prosent var helt ledige i Stjørdal, som er lavere enn både Trondheim og Steinkjer.

4300 utlyste stillinger

En av årsakene til at arbeidsledigheten har en nedadgående trend, er økt etterspørsel etter arbeidskraft.

- Det er nærmere 4300 utlyste stillinger i Trøndelag den siste måneden. Vi ser at etterspørselen etter arbeidskraft er relativt høy og ligger på et høyere nivå enn på samme tid i fjor. Like gledelig er det at nesten alle kommunene i Trøndelag hadde utlyste stillinger i løpet av perioden, sier avdelingsdirektør i NAV Trøndelag, May Beate Haugan.

166 ledige

Også i Malvik er trenden god. Her er 2,2 prosent av arbeidstokken helt ledig ved utgangen av august. I antall hoder betyr det at 166 personer er uten arbeid, en nedgang på 114 siden august i 2020.

I Selbu er kun 34 helt ledige, en nedgang på 30 siden i fjor. Det betyr en prosentvis nedgang på 47.

I Tydal er situasjonen status quo. Kun fire personer hevet arbeidsledighetstrygd i august, det samme antallet som i august i fjor.

Frosta har en prosentvis nedgang på 50 siden august i 2020. Kun 22 personer står helt uten jobb, og det er 22 færre enn i fjor.

Høyest i fylket

I Meråker er det også gode nyheter å spore, selv om ledigheten er prosentvis høyere enn de andre kommunene i Værnesregionen. 4,1 prosent av arbeidsstokken er helt ledig ved utgangen av den siste sommermåneden, og det betyr at 47 personer sto helt uten jobb. Det er en nedgang på 15 personer siden august i 2020.

Til sammenligning lå ledigheten på 5,3 prosent i februar i år, mens den i juli faktisk var lavere enn i august. Da var 44 personer helt ledige. Meråker er fortsatt kommunen i Trøndelag med høyest prosentvis ledighet.

- Trøndelag er blant fylkene i landet med lavest ledighet og vi registrerer god etterspørsel etter arbeidskraft. På samme tid ser vi at andelen langtidsledige øker og dette bekymrer. Vi vet at det å være lenge utenfor arbeidsmarkedet øker risikoen for varig utenforskap, sier Haugan i Nav.