Da ekteparet bosatt i Værnesregionen gikk hver til sitt for fire år siden hadde kvinnen disposisjonsrett til sin tidligere manns konto og hadde eget bankkort til denne. Denne disposisjonsretten hadde hun hatt i 15-20 år forklarte hun da hun nylig møtte i Inntrøndelag tingrett. I retten erkjente hun at hun fortsatte å bruke kortet som var knyttet til fornærmedes konto også etter samlivsbruddet. I perioden fra august 2014 og fram til utgangen av mars i 2016 skal kvinnen ha brukt 282.000 fra eks-mannens konto.

Mannen oppdaget uttakene fra sin konto ved en tilfeldighet, da det plutselig ikke var nok penger på konto til å betale en regning. Han fikk da kontoutskrift av banken og avdekket en rekke transaksjoner han selv ikke hadde foretatt. Kvinnen hadde under samlivet hatt en administrativ jobb i mannens firma, der hun ordnet regnskap, betalte regninger og utbetalte lønn.

Retten er ikke i tvil om at kvinnen har gjort grovt underslag fra eks-mannens konto, men både aktor og forsvarer anførte i retten at det er grunnlag for å fravike hovedregelen om ubetinget fengsel og i stedet idømme samfunnsstraff. Dette fulgte en enstemmig tingrett som dømte kvinnen til 120 timer samfunnsstraff. I tillegg må hun betale en erstatning til eks-mannen på 120.000 kroner.