Kvinne var ute av stand til å ta vare på seg selv: Kjørt til sykehus