Det er vaktdeltakere i veterinær kommunalvakt for Frosta, Åsen, Stjørdal og Meråker kommune, Cathrine Holthe og Marte Mørk, som har sendt inn søknad om driftsstøtten.

Av ulike årsaker vil de periodevis være kun tre vaktdeltakere, i stedet for seks. Det er bakgrunnen for at de nå ser behov for å ansette en person til den travleste perioden på våren og under ferieavvikling sommeren 2022.

– Det er per dags dato stor veterinærmangel i hele Nord-Europa og rekruttering av veterinærer i produksjonsdyrpraksis er et betydelig problem i hele Norge. I vårt nærområde er det mangel på produksjonsdyrveterinærer og det utlyses stilling som veterinær med kommunal vaktdeltakelse i Selbu og Tydal, Verdal og Levanger, forklarer Holthe og Mørk.

Den kommunale veterinærvakta hadde utlyst stilling i begynnelsen av oktober og hadde på det tidspunktet ikke mottatt noen søknader fra ferdig autorisert veterinær på deres stillingsannonse.

– Derimot har vi fått en meget aktuell søker med midlertidig lisens. En veterinær på midlertidig lisens er en student som har bestått alle eksamener som kvalifiserer til en midlertidig autorisasjons gitt av Mattilsynet, skriver de videre i sin søknad.

Må ha to på vakt

Målet er at studenten til enhver tid skal ha bakvakt sammen med en autorisert veterinær. Denne veterinæren er ansvarlig for studenten. Det innebærer at ansvarlig veterinær må kunne rykke ut i felt eller være tilgjengelig per telefon for faglig bistand og veiledning.

– Dette vil øke vaktbelastningen betraktelig for de resterende medlemmene av vaktgruppa, presiserer veterinærene videre.

Det aktuelle tidsrommet strekker seg utover årets mest hektiske periode med lamming og kjøttfekalving, hvor de allerede ser seg nødt til å ha to veterinærer på vakt for å dekke over hele distriktet.

– For oss faste vaktdeltakere med autorisasjon betyr dette i praksis at vi kjører 4-delt vakt (2-delt i april og mai), mens vi kun får betalt for 5-delt vakt. En av disse 4-delte vaktene vil ikke generere noen form for betalte vaktoppdrag, forklarer de videre.

150.000 kroner i støtte

Med dette ønsker de nå støtte til å dekke bakvakt. Dette beløpet er tilsvarende en av fem av total vaktgjørelse i distriktet i perioden mars til august 2022.

Estimat basert på tall fra 2021 tilsvarer dette et beløp på omkring 115 000 kroner, opplyser Holthe og Mørk.

– Vi presiserer at den kommunale veterinærvakta i distriktet denne perioden er svært sårbar, særlig hvis en av de øvrige vaktdeltakere ikke kan delta i vakt, avslutter de.