Mishandlingen skal ha utgangspunkt i en eskalerende konflikt med barnets mor og barnevern. Etter hvert som dømtes samvær ble redusert, begynte han å opptre på en måte som barna opplevde som truende og skremmende. Den psykiske mishandlingen skal ha foregått i en periode på ni år.

Oktober 2020 ble han i Trøndelag tingrett dømt til fengsel i to år, besøksforbud i tre år mot begge barna, og en oppreisning på til sammen 240.000 til de fornærmede.

Mannen anket og krevde ny behandling av oppreisningskravene, og lagmannsretten samtykket. Ankeforhandlingene ble holdt i september og november i år.

Følte seg forfulgt

I løpet av årene skal han ha presset barna til å si seg enig i hans subjektive oppfatning og krevd at de bekreftet at moren og systemet hadde bygget opp et usant komplott mot han.

Mannen har blant annet utsatt barna for intens utspørring, og beskyld de for å ha løyet til barnevernet etter å ha blitt negativt påvirket av mor. Noe verken sønnen eller datteren kjenner seg igjen i.

Ved flere tilfeller har han beskrevet deres mor som psykisk ustabil og psykopat.

Han skal også ha kjørt rundt i områdene barna har befunnet seg, og bedt de bli med han hjem, selv om han ikke hadde samvær. På et tidspunkt unnlot han å kjøre sønnen hjem, og i stedet la han ut på en lengre kjøretur og leverte ikke barnet før neste dag.

Dette har skjedd så ofte at barna skal ha følt seg forfulgt av faren.

Presset til å skrive brev

På et tidspunkt skal han ha presset datteren til å skrive et åtte siders håndskrevet brev, som blant annet skal ha inneholdt påstander om at mor hadde bedt henne lyve til dommeren, og truet med å sende henne i fosterhjem om hun ikke spredte løgner om far.

I brevet virket som om datteren sto for innholdet, men i realiteten var det faren som dikterte.

Til tross for at han på dette tidspunktet hadde fått besøksforbud, tok faren i januar 2020 kontakt med datteren. I meldingen skriver han at han ønsker å bryte all kontakt med datteren, kaller henne hysterisk og utrykt at hun fremsto som norske nazister fremsto overfor Hitler.

Likevel fortsetter dømte å kontakte henne jevnlig de påfølgende månedene.

Beskyldninger om å ødelegge liv

I Frostating lagmannsrett kommer det frem at yngstemann ikke har vært like utsatt som søsteren. Sønnen beskriver farens oppførsel som irriterende og at faren pressen han til å snakke om moren, men utrykker også at han gjerne ønsker å treffe han.

Når det gjelder datteren er tilfellet noe helt annet. Lagmannsretten finner at det er liten tvil om at han har påvirket barnet negativt ved å gjentatte ganger utsatt henne for intens utspørring, og beskyldt henne for å ha ødelagt både økonomien og livet han.

Påført datteren betydelig skade

På bakgrunn av sønnens ønske om å tilbringe tid med faren, ble dømte frifunnet for krav om oppreisning og besøksforbud mot sønnen i lagmannsretten.

For handlingene mot datteren dømmes han til fengsel i 11 måneder og ble ilagt et kontaktforbud i en periode på tre år.

På grunn av skadene dømte har påført datteren, mente bistandsadvokaten at erstatningen måtte settes vesentlig høyere enn hva tingretten hadde fastsatt, og ba om 175.000 til 200.000 i oppreisning. Men lagmannsretten landet i likhet med tingretten på at 120.000 er riktig beløp.