Tilrettelegger vaksinetimen for de som vegrer seg: – Vi skal ta i mot deg på dine premisser