De er 35 ungdommer fra flere ulike nasjonaliteter og noen har opplevd krigens elendighet på nært hold. Nå har de alle tilbud om skolegang og opphold i Stjørdal med adresse på Hegratunet. En veldig viktig aktivitet i hverdagen er deres eget fotballag og guttene på Hegratunet stiller eget lag på fotballkamper i distriktet. Blant flere som følger guttene tett er leder av omsorgsrådet i Røde Kors Stjørdal, Astrid Waatland.

-       Nå prøver vi å informere om TV-aksjonen på søndag der folk fra hele landet stiller opp frivillig som bøssebærere. Noen av pengene som kommer inn, ca 10 prosent vet vi allerede vil gå til lokallagene for flerkulturelt arbeid i Røde Kors. Driften på Hegratunet viser at lokalsamfunn som Stjørdal kan tilby både skolegang og fritidsaktiviteter for enslige ungdommer fra en annen kulturbakgrunn, sier Waatland. Hun tror lokallaget av Røde Kors vil få tildelt midler til flere tiltak på fritiden for ungdommene og har lagt merke til den flotte innsatsen flere har bidratt med, som den lokale sanitetsforeningen, Hegra IL, frivillige bidrag og lokalsamfunnet i Hegra.

Ungdommer med skolegang og fritidsaktiviteter      

Alle ungdommene på Hegratunet har daglig skolegang på Halsen ungdomsskole. Noen går også på Voksenopplæringa på samme skole. Fotballaget har spilt kamper mot Fram, Lånke og Freidig. Søndag 23.oktober skal laget igjen spille mot Fram Skatval.

-       Vi liker å spille fotball, men jeg personlig spilte aldri fotball i Afghanistan, sier 15 år gamle Liaqvat Ali Ayobi. Han har deltatt i St. Olavsloppet, på tur til Namsskogan gitt av Heidrun Kringen og løpt Forbordsfjellet opp. 17 år gamle Abdulmoniem Dryzi fra Syria elsker også fotball og har bodd snart ni måneder på Hegratunet. Kjell Undhjem er miljøarbeider ved Hegratunet, og sier de unge guttene er veldig glade for all støtte fra lokalsamfunnet.

-       Det er Ivar Opheim fra Skatval som er trener for guttene i fotball på tirsdager og torsdager. De har allerede møtt Real Madrid-spillerne på Lerkendal stadion og har stor spilleforståelse. Vi har vært på turer til Stokkvola i Åsen, Forbordsfjellet opp, på isfiske invitert av Rune Sagen og på klatring i Stjørdalshallen. Røde Kors lokalt gjør en god jobb og vi håper på godt resultat under TV-aksjonen sier miljøarbeider Kjell Undhjem.  Lørdag før TV- aksjonen er det vennskapsfrokost på Menighetshuset i Hegra og på Quality Airport Hotel med mat og drikke sammen med påmeldte fra lokalsamfunnet.

Røde Kors i hele landet i aksjon 

Frivillige i Røde Kors ser i arbeid ute i andre land ødeleggelsene på nært hold, og de gjør en stor innsats for å redde liv med førstehjelp, mat og humanitært arbeid.

så langt, over 10 500 av disse er barn. 11,4 millioner mennesker er drevet på flukt. TV-aksjonen skal gi 605 000 mennesker livsviktig hjelp ved å:

  • Bygge opp helseklinikker som kan gi livsviktig behandling.

  • Dele ut mat, vann, medisiner, ulltepper og andre nødvendige hjelpemidler.

  • Gjenoppbygge vann- og sanitæranlegg.

  • Styrke Syria Røde Halvmåne for å lære opp lokale frivillige som kan hjelpe der det trengs mest.

Rundt 1,5 millioner syrere har flyktet til Libanon som følge av krigen. TV-aksjonen skal gi 273 000 mennesker livsviktig hjelp ved å bygge opp helseklinikker som kan gi livsviktig behandling til flyktninger. Hjelpe lokalbefolkningen med vaksiner og behandling av barnesykdommer. Sør-Sudan er verdens yngste stat, men også et av verdens fattige land. Borgerkrigen som har vart i tre år, har drevet nesten 1,5 millioner mennesker på flukt. Her skal det skaffes flere mobile kirurgiske team som kan flys inn for å utføre livsviktig behandling på sivile som ellers ikke vil få noen form for hjelp. Røde Kors skal lære opp frivillige som kan undervise i forebyggende helsearbeid som viktigheten av rent vann og trygg oppbevaring av matvarer. De skal trappe opp førstehjelpsutdanningen, beskytte helsepersonell som er utsatt for angrep og derfor har krav på beskyttelse. I Afghanistan dør 1 av 11 kvinner i barsel, og landet har verdens høyeste andel av barn som dør før de er ett år gamle. Forventet levealder er 49 år. Røde Kors vil styrke førstehjelpstilbudet for kvinner. Flere steder kan ikke kvinner ha fysisk kontakt med menn, så det trengs flere kvinnelige helsearbeidere. 25 år med krig i Somalia har gjort situasjonen for mange somaliere vanskelig. Innbyggerne har svært små muligheter til å bygge et godt liv for seg og sine. Totalt anslås 2,5 millioner å være på flukt.