Hendelsesforløpet skal ha vært at den fremste bilen har stanset foran et fotjgengerfelt. Bilen bak har så kjørt inn i bakenden på denne bilen. Politiet har beslaglagt førerkortet til sjåføren i den bakerste bilen.