Tradisjonen tro er julegrana på plass på torget før 1.desember, og torsdag klokken 18.00 slår ordfører Ivar Vigdenes på lysene til musikk av Halsen skolekorps. Sogneprest Per Anton Leite sier noen ord om julens budskap og Stjørdal Blandakor synger julesanger sammen med Korintern og publikum.

- Dette synes vi er en stor begivenhet som markerer starten på advent og inngangen til julefeiringen, sier arrangementansvarlig i Stjørdal kommune, Mette Hermstad.

Stjørdal Næringsforum synes også tradisjonen med tenning av julegrana er en fin skikk. Torget er i følge Odd Petter Haugseth og Mette Hermstad det faste stedet for plassering av julegrana hvert år.

- Det er et politisk valg med videreføring av handel i sentrum. Stjørdal sentrum vil mange skal ha et rikt folkeliv, også med handel. Helt naturlig er det derfor å holde fast på tradisjonene med å plassere julegrana på torget. Nå tenner ordfører Ivar Vigdenes lysene i grana, og det blir selvfølgelig gang rundt treet med julesanger, sier Mette Hermstad og Odd Petter Haugseth. Ted Mathisen på kafeen Hos Oss ved torget, er en av mange som gleder seg til lysene skinner i grana.

- Dette blir kjempebra og la oss kalle det en liten folkefest i kulda ute på torget. Sentrum synes vi skal yre av folk og folkeliv hele året. Tenning av grana med sang hører med nå i starten av advent, sier Ted Mathisen. Mette Hermstad i Stjørdal kommune forteller at det denne kvelden blir et par boder på torget, og hun håper på godt oppmøte klokken 18.00 denne torsdag kveld på torget 30.november.