I kommunestyret ble det foreslått å innføre forbud mot salg av heliumballonger, men dette kan ikke politikerne vedta. Nå kommer de med en henstilling om å ikke selge denne type ballonger.

Fargerike gassballonger i fleng er synlig på 17. mai. Nå ønsker politikerne å se mindre av dette i Stjørdal. Det var Tommy Reinås fra Miljøpartiet De Grønne som foreslo å innføre et forbud.

- Stjørdal kommune har ingen politivedtekter og forskrifter som konkret regulerer salg av heliumballonger. Men som for alle kommuner så foreligger det heller ingen hindringer for at vi på kommunal eiendom kan sette vilkår for salg av heliumballonger så lenge det foreligger saklige argumenter for det. Men siden kommunen kun kan regulere egen grunn så vil et forbud om salg av heliumballonger antakelig få begrenset virking. På privat grunn vil det fortsatt kunne selges heliumballonger, samt at disse også kan tas med over på kommunal grunn, heter det i svaret fra rådmannen.

Dette gjorde at kommunestyret landet på å videresende saken til rådmannen med en klar henstilling om at det ikke selges heliumballonger i Stjørdal kommune.