- 20 år med den blokkdelingen vi har hatt i Stjørdal er uholdbart. Nå må vi få kommunestyret til å bli et politisk verksted der alle jobber sammen for Stjørdals beste.

Jan Inge Kaspersen (37) er ikke mannen som prater med «caps lock» på. Til tross for snart 20 år i kommunestyret i Stjørdal er han heller ingen A-kjendis i byen. Men det er han klar for å bli.

- Det å bli gjenkjent er en del som følger med vervet som ordfører. Det forstår jeg selvsagt, og jeg synes det er veldig hyggelig å være i kontakt med mennesker, sier Kaspersen.

Eplet og stammen

Født og oppvokst i Lånke, og født og oppvokst i Arbeiderpartiet. Pappa Alf, med aner fra Frosta, var sentral i Arbeiderpartiet i flere perioder i kommunestyret. Eplet har ikke falt langt fra stammen.

- Vi har snakket mye politikk, og vi snakker mye politikk, men det blir ikke så store diskusjoner, - vi er stort sett enige, sier Jan Inge Kaspersen. (Artikkelen fortsetter under annonsen!)

Avstanden er kort politisk, og det er ikke fryktelig lang geografisk heller. Mamma Jorid og pappa Alf bor på andre siden av Tønsåsen fra Arbeiderpartiets ordførerkandidat og hans familie.

- Vi kjøpte et småbruk etter mine besteforeldre for 13 år siden, sier Kaspersen, som er utdannet elektriker. Vi i denne sammenhengen er i tillegg til Arbeiderparti-toppen hans kone Linda, opprinnelig fra Selbu og tre barn på 5, 9 og 11 år.

Lenger fram i stolen

Familien er vant til at pappa i huset er mye opptatt med politikk, og det er de forberedt på også i framtiden.

- Jeg er veldig mye borte i den jobben jeg har i dag også, og det er vi forberedt på framover også. Sånn sett blir det i tilfelle ingen brå overgang, men det handler uansett om å bruke tiden hjemme best mulig, sier Kaspersen.

I inneværende periode jobber han som fulltidspolitiker. Han er fylkespolitiker, som ofte innebærer mye møtevirksomhet på dagtid, og lokalpolitiker, som ofte betyr masse møter på kveldstid. Fra neste høst har han lyst å bruke mye mer tid i Stjørdal, og tanken er å ta over ordførerkontoret i rådhuset.

- Hvordan vil vi som innbyggere merke det om ordføreren fra neste høst heter Kaspersen og ikke Vigdenes?

- Den største forskjellen tror jeg vil være at det blir lettere å komme i kontakt med det politiske miljøet. Ivar gjør en bra jobb med å representere Stjørdal, men vi ønsker å være litt lenger fram i stolen, - vi er sultne på å videreutvikle Stjørdal. Det skal vi gjøre med mindre blokkdeling enn det har vært de siste 20 årene, sier Kaspersen.

Åpner for å droppe eiendomsskatt

Jan Inge Kaspersen er opptatt av blokkdelingen, og er tydelig misfornøyd med at mange avstemninger i kommunestyret ender 21-20 og frustrert over at veldig mye bestemmes på «bakrommet», som han omtaler det.

- Kommunestyret i Stjørdal har vært delt på midten i 20 år. Vi har tapt valg med få stemmer, og de som har stemt på oss og sørget for at Arbeiderpartiet har vært kommunens største parti, har fått fryktelig lite igjen for sine stemmer. Dessverre.

- Hva skal Arbeiderpartiet gjøre annerledes nå for å komme i posisjon i Stjørdal?

- Vi har et mål om å skille oss ut. Akkurat nå jobber vi med programmet for kommende periode og da er vi ute og ber om innspill fra mange andre enn politikere. Vi er opptatt av å skape en god kommune for næringslivet og sammen med dem utvikle Stjørdal. Frivillighetsarbeidet er viktig for oss og forebygging vil bli en viktig del av vår valgkamp.

- Ved forrige kommunevalg gikk Arbeiderpartiet til valg med innføring av eiendomsskatt på programmet. Står dere fortsatt på det standpunktet?

- Det må vi diskutere i programarbeidet. Siden sist har Stjørdal kommune blitt medeier i NTE, og vi har fått bygd opp et fond. Behovet for eiendomsskatt kan være annerledes nå enn for fire år siden.

- Det er vel lettere å bli ordfører ved å ikke gå inn for eiendomsskatt?

- Det tror jeg nok, men det viktigste for oss er å få innflytelse.

Alle dører er åpne - nesten

Kaspersen er politiker til fingerspissene. Han snakker rundt og «riktig» om det meste. Så også når det kommer til hvem som skal hjelpe Arbeiderpartiet til makten i Stjørdal.

- Det er altfor tidlig å si. Det viktigste for oss er å få til et nytt flertall i Stjørdal, - det vil vi strekke oss langt for å oppnå.

- Både nasjonalt og i Trøndelag er det rødgrønt samarbeid, men i Stjørdal virker det å være helt uaktuelt. Vil det fortsatt være umulig å tenke seg et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet?

- Jeg har vondt for å tro noe annet, og det har vel også ordføreren sagt. Jeg mener at de to partiene deler mye politikk, men pr. dags dato er vel Senterpartiet det partiet som er lengst unna oss i Stjørdal.

- Betyr det du sier nå at du åpner dørene for alle andre partiene enn Senterpartiet i forhandlinger om posisjonen?

- Det betyr at vi ikke stenger noen dører. Vi har stått utenfor stengte dører i flere perioder, og håper å få til et politisk verksted i kommunestyret etter valget neste år, sier Kaspersen.

Klar for dueller

Men før velgerne sier sitt skal både Kaspersen, hans Ap-medspillere og de andre partienes listekandidater gjennom en lang og innholdsrik valgkamp. Å «duellere» mot Ivar Vigdenes er noe han ser fram til.

- Ivar er en dyktig person, men jeg er ikke enig i de politiske løsningene hans. Vi har blitt godt kjent, og jeg gleder meg til å stille opp mot ham i valgkampen, sier Jan Inge Kaspersen.

Da vil det garantert bli diskusjoner om hvordan Stjørdal skal se ut i framtiden, og Kaspersen er tydelig på at Arbeiderpartiet vil prioritere forebygging høyt og det samme med nye skolebygg.

- Vi kommer fortsatt til å jobbe hardt for å framskynde nye skolebygg. Nå kommer Hegra, så vil vi ha en ny skole i sentrum så fort som mulig. Deretter kommer Lånke og andre skoler etter, sier Kaspersen, som også kommer trekkende med en annen gammel kjepphest.

- I 30 år har vi jobbet for å få til nytt varmebasseng i Stjørdal. Derfor står ny svømmehall høyt oppe på vår liste.

Endelig tid til jakt

Men før duellen i valgkampen starter skal Kaspersen duellere på andre baner. I tillegg til å være elektriker har han befalsutdanning fra Heimevernet. Skyting har vært hans store hobby, og det er det fortsatt.

- Jeg er med i Norske Reserveoffiserers Forening, og jeg driver både med pistol- og geværskyting. Det er ikke så mye for konkurransenes skyld men for rekreasjon. Jakt er også en av de store hobbyene. Nå har jeg ikke jaktet på flere år, men i år har jeg plottet inn noen dager i statsallmenningen i kalenderen, sier Kaspersen.

Det er kanskje på skytebanen han lærer de pusteteknikkene han bruker i kommunestyret når pulsen øker og hjertet hamrer både fortere og hardere.

- Det er sjelden å høre deg «brumme» i de politiske møtene?

- Jeg er nok ganske så avbalansert som type. Så har jeg lært meg å be om innlegg i stedet for replikk. Da roer jeg meg ned.

- Du blir sjelden sint?

- Jeg kan nok bli sint, men i enkelte politiske diskusjoner blir jeg først og fremst oppgitt.