Torsdagens snittpris per kWh er 1,4 øre høyere enn onsdag og 29,8 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen torsdag på 1,35 kroner per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 7,6 øre høyere enn onsdag og 14,3 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,81 kroner.

Minsteprisen blir på 70,2 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.