Kontrollerte 300 tunge kjøretøy: Fikk bruksforbud for dette

foto