Mens det er fullt på St. Olav, oppretter Stjørdal beredskap for pasienter

foto