Vi har bygd et helt nytt fjernsynsmuseum som tar utgangspunkt i filmen. I Norge starter den for fullt i 1904. Filmen får sitt eget rom. Vi har ellers valgt å dele museet inn i ulike deler med teknisk avdeling i første etasje. Her møter publikum det utstyret som NRK har brukt. I andre etasje blir det en mer sivil avdeling med rikt utvalg av fjernsynsapparater fra de første dager.

- Hvorfor et fjernsynmuseum?

- Det er en historie som etter hvert begynner å bli gammel. Men den første offisielle fjernsynframvisning i Norge fant sted 12. januar 1954. Da var det rigget et studio på 20 kvm på Tryvann. Kringkastingssjef Fostervoll holdt tale mens Jens Gundersen sang og spilte gitar.

Det ble vist prøvebilder til stor beundring i flere minutter. Det var avslutningsbilder på denne sekvensen som varte i 50 minutter. Allerede da var det rigget opp fjernsyn i butikkvinduene som etter hvert skulle bli en meget populær arena. Flere tusen mennesker fikk anledning til å følge den første sendingen i butikkene.

Sendingen medførte en telefonstorm som gjorde at sendingen ble gjentatt bare åtte minutter etterpå. Dette var starten på den nye tidsalder i Norge. Men fortsatt var det en veg å gå før fjernsynet inntok de tusen hjem.

De første diskusjonene i radiokretser og det politiske miljøet startet allerede i 1949. Både Frankrike, England, Tyskland og USA hadde fjernsynssendinger på 1930-tallet. Det var bare et tidsspørsmål før fjernsynet også skulle komme til Norge. Det ble satt ned en komité i 1953 som skulle utrede fjernsynets framtid i Norge.

Etter mange og harde diskusjoner ble det fattet et vedtak i 1957 at fjernsynssendinger skulle starte i Norge så snart forholdene lå til rette. Men først skulle det utbygges et ganske omfattende sendernett. Det var mange på kompetanse som måtte bygges opp gjennom studieopphold. Men 21. august 1960 var det klart for åpning av NRK med den første sending på fjernsyn.

Oslo hadde det første sendernettet. Her kunne publikum som investerte i fjernsyn spent følge prøvesendinger. Sørlandet hadde gleden av å ta inn sendinger fra både Sverige og Danmark som begge var tidligere på banen enn Norge.

Danmark var først med start i 1952 mens de svenske sendingene startet i 1956. Derfor hadde den første sendingen i Norge også sitt publikum. Og det ble raskt flere ettersom sendernettet ble utbygd.

Stortingsvedtaket fra 1957 krevde et visst publikum før det var aktuelt med sendinger. Da målet var nådd, kunne sendingene starte

- Hvor vanlig er det med fjernsynsmuseum?

- Det er ikke vanlig. Vi er faktisk det første fjernsynsmuseum i Europa i dette formatet. USA har to fjernsynsmuseum. Fjernsyn er åpenbart betraktet som en nymotens oppfinnelse altfor unge til å være moden for museum. Her er jeg dypt uenig. Fjernsynet kan se tilbake på en rik historie som vi gjerne vil vise fram for publikum.

De første mekaniske bildesendingene fant sted allerede i 1898 oppfunnet av en tysker. I 1910 var det to brødre Lumière som hadde et opplegg med overføring av bilder. Og det var faktisk før sendingene på radio.

Overføringene følger de samme prinsipper som overføring av radiobølger. Forskjellen er konvertering av bølgene. Derfor er historien gammel nok til å fortjene et eget museum, sier Jan Erik Steen som er svært tilfreds med å få på plass denne siste brikken.

- Nå synes jeg vi har et ganske komplett museumsanlegg som forteller om den teknologiske utviklingen med en ny hverdag i forrige århundre. Dette er en spennende historie som vi ser fram til å formidle med lys og bilde; eksempler fra historien.

Her kan vi vise fram Tandberg sin første modell årgang 1958. Vi har de første fargefjernsyn fra Tandberg og Philips årgang 1968. Tandberg solgte to modeller i ulik størrelse; 17 tommer og 21 tommer.

I salgsmaterialet ble det imidlertid understreket at 21 tommer krevde et stort rom. Mindre rom måtte nøye seg med 17 tommer. Det ble advart mot å sette den største modellen inn i for små rom, sier Steen som er svært glad for eksklusivt besøk til åpningen:

- Nils Mathisen hadde ansvaret for den tekniske produksjonen av den første fjernsynssendingen i Norge 12. januar 1954. Han kommer til Norsk Fjernsynsmuseum i Sjøbygda for å gi oss et glimt av samtida.

Norsk Fjernsynsmuseum kan også vise fram en av NRK sine produksjonsbusser med oppgraderte studio. Denne bussen blir en del av omvisningen i fjernsynsmuséet, sier Jan Erik Steen som i fjor høst solgte annen forretningsvirksomhet:

- Nå kan jeg konsentrere meg om Norsk Radiomuseum og Norsk Fjernsynsmuseum i Sjøbygda, sier Jan Erik Steen.