Helle Vangen Stuedal forteller at det er mange gjenstander som er utlånt av private personer. Dette er hun svært takknemlig for.

Stjørdals Nytt tok tak i denne saken, og bragte mange artikler der folk ble anmodet om å melde fra om noen hadde slike gjenstander. Responsen var utrolig bra, og  beretninger som er skrevet ned atter disse kontaktene vil være n0oe av det som  Van gen Stuedal vil fortelle litt om.

I krigstider kan vi også oppleve at ”Det gode i oss” kommer til uttrykk.

Utstillingen er åpen fram til 9.september.