Grunneier har to uker på å fjerne ulovlig avfall: Fjernes det ikke nå, tar kommunen grep