Dette melder nettstedet skog.no

Den første svartelista med økologiske risikovurderinger av fremmede arter kom i 2007. Etter det har Artsdatabanken på nytt vurdert fremmede arter i Norge, og nå har  antallet behandlede arter kommet opp i 2600. Av disse er nesten 1200 arter vurdert. Resultatet finnes i publikasjonen "Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012", som vil bli presentert på konferansen 12. juni.