Torsdag 17. februar var Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit på besøk i Trøndelag. Blant stoppestedene etter start i Levanger og Leira asylmottak, gikk turen videre til Familiesenteret ved Aglo der små barn ventet i vinterkulda.

Kronprinsesse Mette-Marit hadde også besøkt Sjefsgården voksenopplæring og ungdomsbedriften kortreist mat, før hun ankom Aglo sitt Familiesenter ved Solberget i Skatval. Ute sto barn og voksne fra nabobarnehagen på Solberget med vaiende flagg og sang, og inne i Familiesenteret ventet mamma Maiken Vist og 16 måneder gamle Niklas Vist Sliper på kronprinsessen. Barn ute, som Dina, Lukas og Theo, og barn inne på senteret fikk hilse på H.K.H. Mette-Marit, som også fikk en orientering om familiesenterets tilbud til småbarnsfamilier. Denne dagen var fem familier med små barn tilstede, og leder Kirsten Wettre sørget for at kronprinsessen fikk følge både av fylkesmann og ordfører på omvisningen.

Daglig leder ved Aglo oppvekstsenter, Odd Anders With, sier han savner forutsigbarhet i overføringene til familiesenteret og dets viktige tilbud i lokalsamfunnet, og viser til tidligere permitteringer på bakgrunn av usikker ressurstilgang. Han mener Familiesenteret representerer et tilbud som samfunnet helt klart trenger, og kan vise til god oppfølging av småbarnsfamilier gjennom flere år. Kronprinsessen fikk høre om hvordan ansatte ved familiesenteret legger opp dagen sammen med brukere, der omsorg og god oppfølging av mor, barn, far og familie står sentralt. Allerede ved ankomst familiesenteret fikk kronprinsessen med røtter fra Hommelvik utdelt oppskrift på nybakte boller. Kanskje benytter H.K.H. Mette-Marit denne oppskriften til sine-egne små i dagene som kommer. Alle, inkludert H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit, så ut til å stråle av smil og munterhet på Solberget denne dagen. Kulda ute glemte de fleste når hjertevarme og omsorg for småbarnsfamiliene var i fokus. Noen få spørsmål til kronprinsessen ble det også tid til ute i kulda, før kortesjen satte kurs for E6 og hjemreise til Oslo.