Vedlikeholdsarbeide på en historisk plass som Steinvikholmen er uten tvil et prestisjeoppdrag. Her er det ikke bare å ta med seg en murskje og en mørtelsekk å starte. Hele arbeidet følges nøye av Riksantikvaren.

Historie

For de som ikke har besøkt Steinvikholmen og fått servert historien om betydningen dette stedet hadde på 1500 tallet. Steinvikholmen var i en kort periode på 1500-tallet arena omkring en av norgeshistoriens viktigste politiske og religiøse omveltninger. Her bygde erkebiskop Olav Engebretson et forsvarsanlegg i kampen for bevare den norske kirke katolsk og å hevde norsk selvstendighet. Slottet ble oppført i perioden 1525-30. Etter at slottet ble forlatt, ble det brukt til steinbrudd for ulike byggverk i Trondheim

Restaureringsarbeidet

Anleggsleder Rune Kristoffersen har en viktig jobb foran seg. Han roser uhemmet de tre slovenske arbeiderne som deltar i det svært krevende restaureringsarbeidet. Under arbeidet blir stein for stein tatt ut av muren. Deretter rengjøres steinen for alt av gammel mørtel, for så å bli plassert tilbake. Slikt arbeid tar nødvendigvis mye tid og må være et tålmodighetsarbeide av de sjeldne. Det nye bindemiddel som brukes er kalkmørtel som kommer fra Frankrike. Uvitenhet og feilfuging med sementmøtel utført i 1970-80 skal skiftes ut med kalkmørtelsom var det opprinnelige bindemiddel. Kalkmørteldrenerer ut vann i motsetning til sementmørtel. Dermed slipper murene å bli påvirket av frostskader. Etter 15. august må arbeidet avsluttes da kalkmørtelen må stå frostfritt i minst 2 måneder. Sesongen for dette arbeidet er kort og vi må være tålmodige, forteller anleggsleder Rune Kristoffersen i A>S Murarbeid.

Strenge krav