Etter det avisa erfarer, har har biskopen plukket ut søkere som skal innkalles til intervju. Også menighetsråd og prost samt presteforeningen har også anledning til å påvirke navn på dem som intervjues. Ansettelsen av ny sogneprest i Tune skjer etter all sannsynlighet i bispedømmerådets møte 8. september.

Bortsett fra Kvalvaag og vikarprest på Tiller i Trondheim, Ingar Samset (58), er det hovedsaklig søkere fra Østfold. Kvalvaag søkte i vår stillingen som sogneprest i Etterstad. Han var der en av 23 kandidater. 50-åringen er også jazztrompetist. Han har arrangert hardrockmesse og brukt danseband i gudstjenesten.