Stengt E6-tunnel - slik kan det se ut på veiene i dag