Tirsdagens snittpris per kWh er 21,9 øre lavere enn mandag og 48,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele januar endte på 66,1 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen tirsdag på 81,9 øre per kWh er mellom klokken 17 og 18. Den er 24,4 øre lavere enn mandag og 63,2 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,15 kroner.

Minsteprisen blir på 43,6 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.