Dødsulykke i Malvik og Åsen ble del av mørk statistikk